XPERIA Firmware

XPERIA Firmwares

فرمورهای رسمی گوشی های اکسپریا سری ۲۰۱۰ / ۲۰۱۱ / ۲۰۱۲ در این قسمت قرار میگیرند. برای استفاده از این فرمورها باید از XPERIA Flasher که با نام  Flash Tool نیز شناخته میشود استفاده کنید.

 

هشدار! این قسمت تنها به منظور آگاهی دهی ایجاد شده است.

استفاده از Flash Tool و این فرمورها برای افراد مبتدی توصیه نمیشود. برای تعمیر و آپدیت گوشی خود شما میتوانید از ابزارهای زیر استفاده کنید:

PC-Companion(PCC) – Sony Update Service (SUS) – Sony Bridge for MAC (SB) k

Firmware Descreption

اطلاعات مربوط به هر بیلد نامبر و نسخه اندروید

گوشی های اکسپریا سری ۲۰۱۲

S 6.0.A.3.76 6.1.A.2.45 رزور شده
P 6.0.B.3.184 6.1.1.B.1.54 رزور شده
U 6.0.B.3.184 6.1.1.B.1.10 رزور شده
SOLA 6.0.B.3.184 6.1.1.B.1.10 رزور شده
GO 6.0.B.3.184 6.1.1.B.1.10 رزور شده
NEO L 4.1.B.0.587 4.1.B.0.626 N/A
ION 6.1.E.1.20 [i/h] 6.1.E.2.68 [i/h] 6.1.E.3.7 [i/h]
T 7.0.A.3.195 رزور شده رزور شده
J 11.0.A.3.28 11.0.A.7.5 رزور شده

گوشی های اکسپریا سری ۲۰۱۱

گوشی های اکسپریا سری ۲۰۱۰

X10 3.0.1.G.0.75
X10 MINI 2.1.1.C.0.0
X10 MINI PRO 2.1.1.C.0.0
X8 2.1.1.C.0.0
کلیه حقوق این سایت برای Andro Lab محفوظ است.